Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

PGS.TS.BSCK2. Nguyễn Xuân Thùy (Nguyên Viện phó, Trưởng khoa CT chỉnh hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1954

Phí khám : 150.000 đ