Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK2. Nguyễn Xuân Hải (Phó khoa đẻ D5)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1978

Phí khám : 150.000 đ