Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

ThS. Nguyễn Vũ Bảo Anh (P.trưởng khoa Ghép tế bào gốc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ghép tế bào gốc

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : 7 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0