Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Văn Tình (Phó khoa Huyết học)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Huyết Học

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Khoa Huyết học

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 250.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0