Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS.BSCK2. Nguyễn Văn Nhường (Trưởng khoa Y học cổ truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0