Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Văn Khiêm (p.Trưởng khoa Nội II)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Phổi

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0