Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Vũ Hoàng (Phó khoa phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tạo hình

Chuyên khoa : Phẫu thuật thẩm mỹ, Ngoại, phẫu thuật tạo hình

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 19 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0