Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Vinh Huy Chính (Trưởng khoa phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0