Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Văn Giang (phó trưởng khoa hô hấp và bệnh phổi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Chuyên khoa : Phổi hô hấp, Bệnh Lao

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1980

Phí khám : 150.000 đ

  • Nguyen Van Hoang

    5