Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Văn Cường (phó trưởng khoa Nội - tự nguyện)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám bệnh tự nguyện

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Phan Trần Thùy Dương

    5