Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK2. Nguyễn Văn Chiến (Trưởng khoa ngoại phẫu thuật - gây mê)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phổi

Chuyên khoa : Gây mê - Hồi sức 1111, Ngoại khoa

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1980

Phí khám : 150.000 đ