Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Văn Bình (PCN bộ môn Y tế công cộng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Trĩ và dò hậu môn

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0