Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Nguyễn Văn Thủy (GĐTTNghiên cứu điều trị cai nghiện bằng CC)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : TTNC điều trị cai nghiện bằng châm cứu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0