Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Văn Hạnh (Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Bệnh Nhiệt đới

Chuyên khoa : Khoa truyền nhiễm

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0