Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Văn Đồng (Trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0