Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Nguyễn Thanh Xuân (Phó khoa phẫu thuật thần kinh 1)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật Thần kinh

Chuyên khoa : Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1979

Phí khám : 150.000 đ