Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Vân (Trưởng khoa Xét nghiệm Vi Sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Khoa Vi sinh

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0