Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Tuấn Minh (Trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Lão khoa, Tim mạch và chuyển hóa, Nội tiết chuyển hóa, Phổi hô hấp

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0