Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Thanh Vân (Phó khoa sơ sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Sơ sinh

Chuyên khoa : Khoa Nhi

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0