Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Trung Tuyến (p. Khoa Chấn thương chỉnh hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 200.000 đ