Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Tường Vân (BS Khoa Hoá Sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Hóa Sinh

Chuyên khoa : Hóa sinh lâm sàng

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0