Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Thu Thư (phó trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1989

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0