Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Nguyễn Thu Trang (BS khoa khám theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Sản khoa, Phụ Khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1981

Phí khám : 150.000 đ