Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng khoa khám bệnh)

1

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Linh Quang Thái

    1