Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.BSCK1. Nguyễn Thị Thanh Huyền (Trưởng khoa Phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Phục hồi chức năng, Cơ - Xương - Khớp, Tâm lý

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Trịnh Hoài Nguyên

    5