Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (phó Khoa Thận-Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1987

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0