Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Thanh (nguyên Trưởng khoa khám bệnh BV Xanh Pôn)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : 29 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0