Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Thắm (Phó khoa phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Phục hồi chức năng, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 23 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0