Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Phương Loan (Phó phòng tâm thần người già)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : phòng Tâm thần người già

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0