Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS.BSCK2. Nguyễn Thị Phương Chi (phó khoa Khám bệnh theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Sản khoa, Phụ Khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0