Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Trung Nguyên (phụ trách Trung tâm chống độc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Chống độc

Chuyên khoa : Chống độc

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0