Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Mai Ngọc (Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai) (tư vấn sau 20h)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 350.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Vũ Thị vẻ

  5

 • Nguyễn Thế Chung

  5

 • Nguyễn Văn Bình

  5

 • NGUYỄN THỊ HƯỜNG

  5

 • Nguyen thi Minh Huong

  5

 • NGUYỄN THỊ HƯỜNG

  5

 • Lê Dương Hải

  5

 • Trần Thị Trà Giang

  5

 • Lê Dương Hải

  5

 • Lê Dương Hải

  5