Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung (p. Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn, Nam khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Bùi Thị Thơm

    5