Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Thị Lựu (p.Trưởng khoa Thận - Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Thận - Tiết niệu, Nội tiết chuyển hóa, Đái tháo đường

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1985

Phí khám : 150.000 đ