Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Nguyễn Thị Lan Hương (Trưởng khoa Sản Thường)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Phí khám : 150.000 đ