Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Tiến Lãng (Trưởng khoa Ngoại chung)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khoa Ngoại Chung

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 33 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0