Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan (Nguyên p.Trưởng khoa Huyết học - truyền máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1954

Kinh nghiệm : 40 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0