Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Liên (PGĐ TT Phục hội chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Phục hồi chức năng, Cơ - Xương - Khớp, Nam khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 150.000 đ