Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Tiến Sơn (Phó khoa phẫu thuật chi dưới)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật chi dưới

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp, Phẫu thuật chi dưới

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0