Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Thầy thuốc ưu tú.TS. Nguyễn Thị Thu Hương (Khoa khám bệnh theoYC-nguyên PGĐ BV Thận HN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0