Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Nguyễn Thu Hương (Phó khoa Tai-Mũi-Họng trẻ em)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai-Mũi-Họng trẻ em

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Tai - Mũi - Họng, Tai-Mũi-Họng trẻ em

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Ngọc Mai

  5

 • Nguyễn Quang Phiên

  5

 • Nguyễn Phương Thuý

  1

 • Nguyễn Huyến

  5

 • nguyễn mạnh tường

  5

 • Vương Khánh Linh

  5

 • Nguyễn Ngọc Mai

  5

 • Khuat Thi Thanh Lam

  5

 • Hoàng Như Ngọc

  5

 • Nguyễn Ngọc Mai

  5