Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thu Hương (Phó khoa Tai-Mũi-Họng trẻ em)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai-Mũi-Họng trẻ em

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Tai - Mũi - Họng, Tai-Mũi-Họng trẻ em

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • nguyễn xuân quỳnh

  5

 • Vũ Việt Nga

  5

 • lê đình dương

  5

 • Phạm Quý Dương

  5

 • Nguyễn Tiến Hùng

  5

 • Nguyễn Tiến Hùng

  5

 • lê đình dương

  5

 • Hồ Quốc Bảo

  5

 • Nguyễn Thị Lan Hương

  5

 • Nguyễn Thu Hà

  5