Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thu Hương (Phó khoa Tai-Mũi-Họng trẻ em)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai-Mũi-Họng trẻ em

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Tai - Mũi - Họng, Tai-Mũi-Họng trẻ em

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Văn Tuyên

  5

 • Nguyen Hoangbach

  5

 • Phạm Thị Xuân Diệu

  5

 • Nguyễn Thành Đông

  5

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Nguyễn Văn Ut

  5

 • Nguyen Khuong Dieu

  4

 • Nguyễn Thị Liên

  5

 • Nguyen Huy hoang

  5

 • Nguyễn Tiến Hùng

  5