Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thu Hương (Phó khoa Tai-Mũi-Họng trẻ em)

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai-Mũi-Họng trẻ em

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Tai - Mũi - Họng, Tai-Mũi-Họng trẻ em

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lại Quỳnh Châu

  5

 • Hà Công Pha

  5

 • Pham Quangminha

  5

 • nguyễn quang minh

  5

 • Tạ Thị Mai Trang

  5

 • Vũ Đức Thiện

  5

 • nguyễn văn vĩnh

  5

 • Nguyễn Văn Nam

  2

 • Đinh Thị Thanh

  5