Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thu Hương (Phó khoa Tai-Mũi-Họng trẻ em)

4

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai-Mũi-Họng trẻ em

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng, Tai-Mũi-Họng trẻ em

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • nguyễn văn vĩnh

    5

  • Trần Nguyên Hiếu

    2

  • Đinh Thị Thanh

    5