Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thu Hiền (Trưởng khoa điều trị ban ngày)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị ban ngày

Chuyên khoa : Điều trị nội tiết và các rối loạn chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0