Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Nguyễn Thống (Nguyên trưởng khoa Bỏng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bỏng

Chuyên khoa : Bỏng

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : 40 năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0