Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan (Trưởng khoa Nội tiết - chuyển hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội tiết - chuyển hóa

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa, Đái tháo đường

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0