Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Hồ Lan (Trưởng khoa Nội chung)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Nội tổng hợp

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0