Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS.BS.Nguyễn Thị Thủy (Phụ trách bộ môn sản phụ khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Khoa Y học Cổ truyền

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0