Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Thị Thu Hà (phó khoa Ngoại-Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Ngoại-Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0