Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths. Nguyễn Thị Thảo (P.trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh máu tổng hợp

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • pham thi hue

  5

 • Quách Thị Ngọc Bích

  5

 • Nguyễn Hồng Sơn

  5

 • Nguyen Thanh Ha

  5

 • Nguyen Hoai Nam

  5

 • Phạm Quang Tú

  5