Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (phó khoa Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0