Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1. Nguyễn Thị Thanh (phó trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1970

Phí khám : 150.000 đ